Het bestuur

Wie zitten er achter het Bosbad?

Sinds de verzelfstandiging per 1 januari 2013 is het zwembad ondergebracht bij de Stichting Bosbad de Paasbergen. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door de onderstaande personen

Albert Elkenvoorzitter
Jannette den Otterpenningmeester
Andrea de Grootsecretaris
Hein van Mulligenalgemeen lid
Jan Kruithofalgemeen lid
Jan Zoeralgemeen lid
Sandra Bloemertsalgemeen lid